•  e-mail: sklep.krotoszyn@itecom.pl
  • +62 725 58 67
  •  +607 666 146
  •  ul. Łąkowa 10, 63-700 Krotoszyn
  •   pracujemy: pn-pt 8:00-18:00, sb 10:00-14:00

Gwarancja

1. Towary posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

2. Okres gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronach mediazone.net.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji (karcie gwarancyjnej) wystawionym przez gwaranta.

3. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych towarów karta gwarancyjna znajduje się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania. W związku z tym, że nie otwieramy tak zapakowanych towarów może się zdarzyć, że karta gwarancyjna nie będzie podstemplowana.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z opisem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego. Konsument traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego zawiadomienia przed jego upływem.